2021 – week 4 – 2/2

LIGHT WAVES
On the beach, the interaction between just two elements creates an extremely dynamic landscape, on both a large and very small scale. The water moves sand continuously, resulting in structures ranging from very large (dunes) to very small (mini-ridges along the waterline). In turn, the sand affects where and how the water flows. Sand ridges at the bottom of this stream determine where and how the water ripples.

LICHTGOLVEN
Op het strand zorgt de interactie tussen slechts twee elementen voor een uitermate dynamisch landschap, op zowel grote als zeer kleine schaal. Het water verplaatst zand continue, wat resulteert in structuren variërend van zeer groot (duinen) tot zeer klein (mini-richeltjes langs de waterlijn). Op zijn beurt beïnvloed het zand waar en hoe het water stroomt. Zandrichels op de bodem van dit slenkje zijn bepalend in waar en hoe het water golft.

Leave a Reply

Close Menu