2021 – week 2 – 1/2

SMALL SCALE WEATHER
When the lichen is like a half-open sky, trying desperately not to cry

Playing around with double exposure and panning, creating weather-like pictures, made of hail and lichens.
Top left and middle: snow
Bottom left: windy spring evening
Right: rain clouds

WEER OP KLEINE SCHAAL 
Spelen met dubbele belichting en panning, weerachtige foto’s maken, gemaakt van hagel en korstmossen.
Linksboven en -midden: sneeuw
Linksonder: winderige lenteavond
Rechts: regenwolken

2021 – week 2 – 2/2

DREAMING
Trying to capture the feeling of last nights dream
 
DROMEN
Proberen het gevoel van de droom van afgelopen nacht vast te leggen
Close Menu