2021 – week 3 – 2/2

CURLS & TWISTS
The branches of many types of trees and shrubs are relatively straight. But with “winding” species, such as corkscrew willow and corkscrew hazel, the branches go in all directions.
 
KRULLEN & KRONKELS
Bij veel soorten bomen en struiken zijn de takken relatief recht. Maar bij ‘windende’ soorten, en bijvoorbeeld de kronkelwilg en krulhazelaar gaan de takken alle kanten op. 
Close Menu